Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Mawrth, 9fed Ebrill, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

65.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

66.

Datgan Buddiannau

67.

Cofnodion pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

68.

Strategaeth Economaidd Ddrafft; Y Papur Gwyn ar Ddatblygu Economaidd pdf eicon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

69.

Adroddiad Hysbysu Strategaeth Gerddoriaeth ar gyfer Caerdydd: Astudiaeth Ecosystem Cerddoriaeth ac Argymhellion Strategol pdf eicon PDF 87 KB

70.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 93 KB

Dogfennau ychwanegol:

71.

Eitemau Brys (os oes rhai)

72.

Dyddiad y cyfarfod nesaf