Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Iau, 5ed Rhagfyr, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

40.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

41.

Datgan Buddiannau

42.

Cofnodion pdf eicon PDF 96 KB

43.

Craffu Byr Diwylliant pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

44.

Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd - Adroddiad Diweddaru Trosolwg a Chraffu ar y Cyd pdf eicon PDF 67 KB

45.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 72 KB

46.

Eitemau Brys (os oes rhai)

47.

Dyddiad y cyfarfod nesaf