Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 13eg Hydref, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

21.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

22.

Datgan Buddiannau

23.

Cofnodion pdf eicon PDF 227 KB

24.

Adroddiadau Perfformiad a Phwysau Cyfredol Chwarter 1 – Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion, a Chymunedau a Thai pdf eicon PDF 227 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Cymdogion Swnllyd pdf eicon PDF 459 KB

Dogfennau ychwanegol:

26.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 235 KB

27.

Eitemau Brys (os oes rhai)

28.

Dyddiad y cyfarfod nesaf pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol: