Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 7fed Gorffennaf, 2021 4.30 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau Pwyllgor

2.

Cylch Gorchwyl pdf eicon PDF 252 KB

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 219 KB

6.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Lleol 2020-21 a Chynllun Cyflawni'r Gyfarwyddiaeth Oedolion, Tai a Chymunedau pdf eicon PDF 362 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynlluniau Adeiladu Newydd Datblygiadau Tai - Awdurdod i Symud Ymlaen pdf eicon PDF 294 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strategaeth PREVENT pdf eicon PDF 282 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Eitemau Brys (os oes rhai)

10.

Dyddiad y cyfarfod nesaf