Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o bell Trwy MS Teams, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Llun, 14eg Medi, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

82.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

83.

Datgan Buddiannau

84.

Cofnodion pdf eicon PDF 201 KB

Dogfennau ychwanegol:

85.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdod Lleol 2019/20 pdf eicon PDF 379 KB

Dogfennau ychwanegol:

86.

Adroddiad Blynyddol 2019/20 pdf eicon PDF 176 KB

Dogfennau ychwanegol:

87.

Rhaglen Waith 2020/21 pdf eicon PDF 273 KB

88.

Eitemau Brys (os oes rhai) pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

89.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - i'w gadarnhau