Agenda a Chofnodion

Cyllideb, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Llun, 17eg Chwefror, 2020 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

67.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

68.

Datgan Buddiannau

69.

Cofnodion pdf eicon PDF 334 KB

Dogfennau ychwanegol:

70.

Cynllun Corfforaethol Drafft 2020-2022 a Chynigion Cyllidebol Drafft 2020/21 - i ddilyn pdf eicon PDF 562 KB

Dogfennau ychwanegol:

71.

Eitemau Brys (os oes rhai)

72.

Dyddiad y cyfarfod nesaf