Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor - Dydd Mawrth, 3ydd Mawrth, 2020 11.00 am

Lleoliad: Ystafell 263c - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

14.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

15.

Datgan Buddiannau

16.

Cofnodion pdf eicon PDF 37 KB

17.

Gwahardd y Cyhoedd

18.

Achos 1 - Apêl Tai

19.

Eitemau Brys (os oes rhai)