Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor - Dydd Iau, 26ain Ebrill, 2018 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell 263c - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

14.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

15.

Datganiadau o Fuddiant

16.

Cofnodion pdf eicon PDF 29 KB

17.

Achos 1 - Apêl Cludiant Ysgol

18.

Achos 2 - Apêl Tai