Mater - cyfarfodydd

Safonau'r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol 2018-19

Cyfarfod: 13/06/2019 - Cabinet (Eitem 3.)

3. Safonau'r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol 2018-19 pdf eicon PDF 160 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: argymell i’r Cyngor:

 

(1)    Gymeradwyo Adroddiad Blynyddol 2018-19 ar Safonau’r Gymraeg (fel sydd wedi’i atodi fel Atodiad A) a chytuno arno cyn iddo gael ei gyhoeddi yn unol â Safonau’r Gymraeg (Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011).

(2)    Cymeradwyo Cynllun Gweithredu diwygiedig y Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog (wedi’i atodi fel Atodiad 1)