Manylion y penderfyniad

New School Provision to Serve Parts of Pontprennau and Old St Mellons

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Ystyried canlyniad yr ymgynghoriad a chytuno ar ffordd ymlaen

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.      cymeradwyo'r cynigion a nodir ym mharagraff 1 o’r adroddiad heb eu newid.

 

2.      awdurdodi swyddogion i gymryd camau priodol i weithredu'r cynigion a nodir ym mharagraff 1 o’r adroddiad

 

3.      awdurdodi swyddogion i gyhoeddi’r penderfyniad ymhen 7 diwrnod ar ôl penderfynu ar y cynnig.

 

4.      y dirprwyir gwaith cymeradwyo unrhyw gontractau angenrheidiol i’r Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, wedi ymgynghori â'r Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a’r Aelodau Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad ac Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/01/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/01/2020 - Cabinet

Effeithiol O: 05/02/2020

Dogfennau Cefnogol: