Manylion y penderfyniad

Caffael Eiddo at Ddibenion Cyfrif Refeniw Tai

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Cymeradwyo’r rhaglen ddiweddaraf a gofynion cyllideb i brynu eiddo’n ôl o’r farchnad ar gyfer darpariaeth tai’r Cyngor. 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.   Nodicynnwys yr adroddiad

 

2.   Cymeradwyoparhau i brynu eiddo preswyl ar y farchnad agored yn unol a chynllun busnes HRA a’r Rhaglen Cyfalaf; a

 

3.   Dirprwyoawdurdod i Gyfarwyddwr Cynorthwyol tai a Chymunedau, i gymeradwyo prynu eiddo priodol (yn unol ag argymhelliad 2 uchod), yn amodol ar gyngor gan Brisiwr y Cyngor a’r Swyddog Adran 151 a Chyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Cyfreithiol; a chydymffurfio â’r Rheolau Gweithdrefn ar gyfer Caffael neu Waredu Tir.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 26/09/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 26/09/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 11/10/2019

Dogfennau Cefnogol: