Manylion y penderfyniad

Penodi Aelodau Cabinet Cynorthwyol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Penodi Aelodau Cabinet Cynorthwyol

Penderfyniad:

(1)    cymeradwyo penodi’r Cynghorydd Wong fel Cynorthwy-ydd Cabinet (Tai Sector Preifat), fel y nodir ym mharagraff 5 yr adroddiad a

 

(2)    cymeradwyo’r diwygiad i ail-ffocysu rôl y Cynghorydd Lister fel Cynorthwy-ydd Cabinet (Llewyrch Adeiladau)

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 26/09/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 26/09/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 10/10/2019

Dogfennau Cefnogol: