Manylion y penderfyniad

Caffael 9 Womanby Street, Caerdydd. CF10 1 BR

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Penderfyniad:

Ni chaiff atodiadau yr adroddiad eu cyhoeddi oherwydd eu bod yn cynnwys gwybodaeth a eithrir ym mharagraff(au) 4 Rhan 4 a 21 Rhan 5 Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Cytunwyd: Bod y Cyngor yn mynd i opsiwn gyda’r lesddeiliaid hirdymor am 18 mis ac yn mynd i gytundeb amodol ar gyfer prydles gyda’r is-denant arfaethedig.

 

Rhesymau dros y penderfyniad:

Bydd yr eiddo’n rhan o’r ystâd fuddsoddi i greu incwm rhent a bydd yn cyfrannu at Uchelgais Prifddinas y Cyngor i gefnogi Strategaeth Gerdd Caerdydd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/11/2019

Dyddiad y penderfyniad: 31/10/2019

Effeithiol O: 20/11/2019