Manylion y penderfyniad

Clean Air Plan Approval & City Centre Transport Improvements: City Centre West Phase 1 - Central Square

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Mae Cam 1 project trafnidiaeth Gorllewin Canol y Ddinas wedi ei yrru allan i dendr (Hydref 2019). Oherwydd maint y tendr bydd angen i ddyfarnu’r tendr gael ei gymeradwyo gan y Cabinet.

Penderfyniad:

Nid yw Atodiad 3 yr adroddiad hwn i gael ei gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth o’r math a ddisgrifir ym Mharagraff 14 a 21 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

PENDERFYNWYD:

 

1.   Nodi’r penderfyniad cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru i gymeradwyo'r Cynllun Aer Glân terfynol diwygiedig yn llawn a'r dyfarniad cyllid dilynol o £21.27M

 

2.   Dyfarnu’r tendr ar gyfer Project Trafnidiaeth Gorllewin Canol y Ddinas Cam 1 (Sgwâr Canolog) i'r contractwr buddugol, Knights Brown Construction Ltd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/01/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/01/2020 - Cabinet

Effeithiol O: 05/02/2020

Dogfennau Cefnogol: