Manylion y penderfyniad

Monitro Cyllideb Mis 4

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

Derbyn y wybodaeth monitro cyllideb ar gyfer mis 4 o 2019/20

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.   Nodialldro ariannol posib ar sail safle amcanestyniad Mis 4 y flwyddyn ariannol

 

2.   Nodidyraniadau’r cyllidebau penodol wrth gefn i gyfarwyddiaethau Pobl a Chymunedau – Tai a Chymunedau, Pobl a Chymunedau – Gwasanaethau Cymdeithasol a Chynllunio Trafnidiaeth a’r Amgylchedd fel y gosodwyd ger bron yn yr adroddiad

 

3.   Atgyfnerthu’rgofyniad i’r holl gyfarwyddiaethau sydd ar hyn o bryd yn adrodd gorwariant fel y nodwyd yn yr adroddiad hwn  i roi cynlluniau gweithredu ar wait hi leihau eu gorwario.

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 26/09/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 26/09/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: