Manylion y penderfyniad

Gweledigaeth a Strategaeth Caerdydd 2030

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Cafodd y strategaeth gyfredol ar gyfer addysg a dysgu yng Nghaerdydd ei lansio ym mis Mehefin 2016: ‘Caerdydd 2020’.  

Mae’r cyd-ymrwymiad i wella addysg yng Nghaerdydd dros y pum mlynedd diwethaf wedi cael effaith sylweddol. 

Dros y 10 mlynedd nesaf tan 2030 bydd angen i ni adeiladu ar y gwaith hwn a datblygu dulliau newydd i wireddu potensial llawn y system addysg yng Nghaerdydd erbyn 2030.  

Bydd gweledigaeth a strategaeth Caerdydd 2030 yn nodi’r uchelgais hwn a’r golau i’w cyflawni o ran gwireddu hynny.

Penderfyniad:

1.    cymeradwyo mabwysiadu Gweledigaeth Caerdydd 2030

 

2.    dirprwyo cyfrifoldeb i’r Gyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes dros ddatblygu a gweithredu’r cynlluniau gweithredol i gyflawni’r mesurau llwyddiant a nodir yn y strategaeth.

 

Dyddiad cyhoeddi: 10/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 10/10/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/10/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 23/10/2019

Dogfennau Cefnogol: