Manylion y penderfyniad

Adnewyddu Trwydeddau Tai Amlfeddiannaeth

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

1. Daw’r cynllun trwyddedu ychwanegol ym Mhlasnewydd i ben ym mis Tachwedd 2019. Mae’r adroddiad hwn yn ceisio awdurdod y Cabinet i gynnal ymgynghoriad statudol cyn dychwelyd i’r Cabinet er mwyn iddo ystyried ail-ddatganiad y cynllun.

2. Briffio’r Cabinet ar newidiadau yn Lloegr a ystyrir yng Nghymru ar hyn o bryd a fyddai’n cael effaith gadarnhaol sylweddol ar swyddogaeth trwyddedu tai amlfeddiannaeth yng Nghaerdydd pe byddent yn cael eu gweithredu yng Nghymru.

3. Briffio’r Cabinet ar y cynnydd sydyn o weithgarwch gorfodi angenrheidiol o ran “adeiladau a addaswyd yn wael” lle mae tenantiaid wedi cael eu rhoi mewn perygl.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.            awdurdodi’r Gwasanaeth Rheoliadol A Rennir i gynnal ymgynghoriad statudol i ail-ddatgan Cynllun Trwyddedu Ychwanegol Plasnewydd.

 

2.            Swyddogion i’w hawdurdodi i roi gwybod i Lywodraeth Cymru am gefnogaeth y Cyngor i’r gwaith ehangu arfaethedig i drwyddedu tai amlfeddiannaeth Mandadol, megis yn Lloegr ond hefyd i gynnwys “adeiladau a addaswyd yn wael”.

 

3.            Nodir y bydd goblygiadau adnoddau i ehangu, na fydd ond rhai’n adenilladwy o incwm ffi drwyddedau tai amlfeddiannaeth.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/07/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/07/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 24/07/2019

Dogfennau Cefnogol: