Manylion y penderfyniad

Chwarter 3 2018-19 Adroddiad Perfformiad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

Mae’radroddiad hwn yn cyflwyno crynodeb o berfformiad y Cyngor ar gyfer Chwarter 3 y flwyddyn ariannol 2018-19, gan roi cyfle i’r Cabinet i adolygu perfformiad, ystyried unrhyw faterion newydd, a chyfarwyddo unrhyw gamau adferol sydd eu hangen. 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: nodi’r sefyllfa bresennol o ran perfformiad, cyflawni ymrwymiadau a blaenoriaethau yn Chwarter 3, a'r camau sy'n cael eu cymryd i fynd i’r afael â materion sy’n achos pryder.

Dyddiad cyhoeddi: 22/02/2019

Dyddiad y penderfyniad: 21/02/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/02/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: