Cynghorydd Thomas Parkhill

Profile image for Cynghorydd Thomas Parkhill

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Llanishen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir cymorthfeydd ar:

Bob dydd Mercher 1af y mis rhwng 6 a 7pm, yn Hyb Llanisien

Yn ogystal, bydd cymorthfeydd ar dydd Sadwrn rhwng 10 a 12pm yn y lleoliadau canlynol a’r y dyddiadau canlynol:

Gorffennaf 27 – Canolfan Hamdden Llanisien


Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Tom.Parkhill@aerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07976 440587

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Thomas Parkhill fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau