Cynghorydd Jennifer Burke

Profile image for Cynghorydd Jennifer Burke

Teitl: Yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Parciau a Digwyddiadau

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Ystum Taf

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Rydym yn cynnal cymorthfeydd cyngor rhithwir rheolaidd i gefnogi preswylwyr sy’n defnyddio Zoom neu Microsoft Teams neu wyneb yn wyneb 1af ddydd Sadwrn bob mis (heblaw mis Awst) 4 -5pm yn Hyb Ystum Taf, Rhodfa Gabalfa, CF14 2HU.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Sywddfa'r Cabinet
Ystafell 512
Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  07974 856198

E-bost:  Jennifer.Burke@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07977395522

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Jennifer Burke fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/04/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau