Cynghorydd Jennifer Burke-Davies

Profile image for Cynghorydd Jennifer Burke-Davies

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Ystum Taf

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

1af a'r 3ydd Dydd Sadwrn y mis (heblaw mis Awst) 09:00-10:00
2il a 4ydd dydd Mawrth o bob mis (heblaw mis Awst) 17:00-6:00

Yn Hyb Ystum Taf a Gabalfa, Gabalfa Avenue

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  Jennifer.Burke-Davies@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07891 663855

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Jennifer Burke-Davies fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau