Cynghorydd Bablin Molik

Profile image for Cynghorydd Bablin Molik

Teitl: Arglwydd Faer

Plaid: Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Cyncoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Bablin.Molik@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975394

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Bablin Molik fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau