Cynghorydd Bablin Molik

Profile image for Cynghorydd Bablin Molik

Plaid: Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Cyncoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Bablin.Molik@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975394

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Bablin Molik fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau