Cynghorydd Kathryn Kelloway

Profile image for Cynghorydd Kathryn Kelloway

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Cyncoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanda Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Kathryn.Kelloway@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07791496045

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Kathryn Kelloway fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau