Cynghorydd Saeed Ebrahim

Profile image for Cynghorydd Saeed Ebrahim

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Butetown

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Dyddiadau, amseroedd a lleoliadau ein cymorthfeydd fydd:
Sadwrn cyntaf bob mis 11am – 1pm yn Crefft yn y Bae (unwaith y mis).
Ail Ddydd Mercher bob mis fydd 11am – 1pm Pafiliwn Butetown.
Pedwerydd Dydd Mercher bob mis fydd 5pm – 7pm Pafiliwn Butetown.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Saeed.N.Ebrahim@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Saeed Ebrahim fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau