David Price

Profile image for David Price

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 25/11/2016 - 24/11/2021

Gwybodaeth ychwanegol

Mae David Price yn gynllunydd strategol ac yn arbeniged polisi yn sector cyfnewid addysg a gwybodaeth y DU gyda phrofiad lefel gweithredol.

 

Wedi’i addysgu ym mhrifysgolion Sheffield a Newcastle-Upon-Tyne ac mewn ysgolion yn y DU a thramor, graddiodd David o Raglen Reoli Uwch y Sefydliad Arweiniol dros Addysg Uwch.

 

Mae wedi gweithio i ddau gorff cyhoeddus anllywodraethol a thair prifysgol, bod yn gyfeill beirniadol i fentrau a noddir i asiantaeth addysgol, rhoi gwasanaethau ymgynghori ac addysgu mewn ysgolion uwchradd.

 

Mae diddordebau proffesiynol David yn canolbwyntio ar ddatblygu a defnyddio perfformiad yn greadigol.