Cynghorydd Asghar Ali

Plaid: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Pen-y-Lan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Mae'r dyddiadau Surgery canlynol wedi'u trefnu 6.00 pm - 7.00 pm yn Ysgol Gynradd Marlborough, Heol Blenheim, Caerdydd.

19 Hydref
16 Tachwedd
14 Rhagfyr

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Asghar.Ali@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975429

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Asghar Ali fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau