Cynghorydd Asghar Ali

Profile image for Cynghorydd Asghar Ali

Plaid: Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Pen-y-Lan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Asghar.Ali@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975429

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Asghar Ali fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau