Cynghorydd Gavin Hill-John

Profile image for Cynghorydd Gavin Hill-John

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Pentyrch

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  gavin.hill-john@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07813990897

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gavin Hill-John fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 30/06/2015 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau