Cynghorydd Shaun Jenkins

Profile image for Cynghorydd Shaun Jenkins

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Llanishen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir cymorthfeydd ar:

Bob dydd Mercher 1af y mis rhwng 6 a 7pm, yn Hyb Llanisien

Yn ogystal, bydd cymorthfeydd ar dydd Sadwrn rhwng 10 a 12pm yn y lleoliadau canlynol a’r y dyddiadau canlynol:

Gorffennaf 27 – Canolfan Hamdden Llanisien

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
Cf10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  Shaun.Jenkins@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07976 440524

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Shaun Jenkins fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau