Cynghorydd Linda Morgan

Profile image for Cynghorydd Linda Morgan

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Bob mis ac eithrio mis Awst:

Dydd Llun cyntaf y mis yn Fino Lounge, 49 Merthyr Road, rhwng 5.30 a 6.30pm

3ydd dydd Llun y mis yn San Mihangel, Merthyr Road, Tongwynlais rhwng 10am ac 11am

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd u Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Linda.Morgan@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975476

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Linda Morgan fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau