Cynghorydd Mike Jones-Pritchard

Profile image for Cynghorydd Mike Jones-Pritchard

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Bob mis ac eithrio mis Awst:

Dydd Llun cyntaf y mis yn Fino Lounge, 49 Merthyr Road, rhwng 5.30 a 6.30pm

3ydd dydd Llun y mis yn San Mihangel, Merthyr Road, Tongwynlais rhwng 10am ac 11am

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Room 286, County Hall
Atlantic Warf
Cardiff
CF10 4UW

E-bost:  Michael.JonesPritchard@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07974 825252

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mike Jones-Pritchard fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau