Cynghorydd Mike Jones-Pritchard

Profile image for Cynghorydd Mike Jones-Pritchard

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Room 286, County Hall
Atlantic Warf
Cardiff
CF10 4UW

E-bost:  Michael.JonesPritchard@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07974 825252

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mike Jones-Pritchard fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau