Cynghorydd Abdul Sattar

Profile image for Cynghorydd Abdul Sattar

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Grangetown

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwansanaethau i Aelodau
Ystaffell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Abdul.Sattar@cardiff.gov.uk

Ffôn Symudol:  07976 440554

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Abdul Sattar fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau