Cynghorydd Keith Parry

Plaid: Plaid Cymru / Party of Wales

Ward: Tyllgoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Bob Dydd Sadwrn
11am
Llyfrgell y Tyllgoed

Bob Dydd Mercher
12pm
The Zone, Beechley Drive

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Keith.Parry@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975419

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Keith Parry fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau