Cynghorydd Sean Driscoll

Profile image for Cynghorydd Sean Driscoll

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Llandaf

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: