Cynghorydd Iona Gordon

Profile image for Cynghorydd Iona Gordon

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Glan-yr-Afon

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Nueadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerydydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  Iona.Gordon@cardiff.gov.uk

Ffôn Symudol:  07811 246939

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Iona Gordon fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/03/2011 - 03/05/2012
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau