Cynghorydd Rod McKerlich

Profile image for Cynghorydd Rod McKerlich

Teitl: Arglwydd Faer

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Radur a Phentre-Poeth

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
Cf10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  RMckerlich@cardiff.gov.uk

Ffôn Symudol:  07792 227164

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rod McKerlich fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau