Cynghorydd Joe Boyle

Teitl: Arweinydd y Gr┼Áp Democratiaid Rhyddfrydol

Plaid: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Pen-y-Lan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Mae'r dyddiadau Surgery canlynol wedi'u trefnu 6.00 pm - 7.00 pm yn Ysgol Gynradd Marlborough, Heol Blenheim, Caerdydd.

19 Hydref
16 Tachwedd
14 Rhagfyr

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920872020

E-bost:  Joe.Boyle@cardiff.gov.uk

Ffôn Symudol:  07811 247028

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Joe Boyle fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau