Cynghorydd Joe Boyle

Profile image for Cynghorydd Joe Boyle

Teitl: Arweinydd y Gr┼Áp Democratiaid Rhyddfrydol

Plaid: Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Pen-y-Lan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Ysgol Gynradd Marlborough, Blenheim Road, Caerdydd rhwng 6.00pm-7.00pm ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Gwener 18fed Hydref 2019
Dydd Gwener 15fed Tachwedd 2019
Dydd Gwener 13eg Rhagfyr 2019
Dydd Gwener 17eg Ionawr 2020
Dydd Gwener 14eg Chwefror 2020
Dydd Gwener 20fed Mawrth 2020
Dydd Gwener 24ain Ebrill 2020
Dydd Gwener 15fed Mai 2020

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920872020

E-bost:  joe.boyle@cardiff.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Joe Boyle fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau