Cynghorydd Keith Jones

Profile image for Cynghorydd Keith Jones

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Llanrhymni

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

1af & 3ydd Dydd Llun o bob mis 4.00pm i 5.00pm ym Hyb Llanrumney, Countisbury Avenue

2il a 4ydd Dydd Llun mis 4.00pm i 5.00pm ym Llanrumney Hall

Dim cymorthfeydd ar Wyliau Banc nac yn ystod mis Awst.

Dewch os hoffech drafod unrhyw fater lleol neu fater cysylltiedig y Cyngor.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  Keith.Jones@cardiff.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Keith Jones fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau