Cynghorydd Phil Bale

Plaid: Labour and Co-operative Party/Llafur a'r Blaid Gydweithredol

Ward: Llanishen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Ail ddydd Gwener bob mis (heblaw mis Awst), 2pm - 3pm yng Nghanolfan Thornhill, Excalibur Drive
Ail ddydd Sadwrn bob mis (heblaw mis Awst), 10am - 11am yn yr Hŷb Llanisien, Station Road

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  phil.bale@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Phil Bale fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau