Cynghorydd David Walker

Profile image for Cynghorydd David Walker

Teitl: Arweinydd y Gr┼Áp Ceidwadwyr

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Llys-Faen

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwansanaethau i Aelodau
Ystafell 286 Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920872020

E-bost:  dwalker@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd David Walker fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 06/05/1999 - 10/06/2004
  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau