Cynghorydd Lisa Ford

Profile image for Cynghorydd Lisa Ford

Plaid: Propel: Wales Needs Champions / Propel: Mae Cymru Angen Pencampwyr

Ward: Tyllgoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
CAERDYDD
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920872020

E-bost:  lisaford@cardiff.gov.uk

Ffôn Symudol:  07891 518426

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Lisa Ford fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau