Cynghorydd Graham Thomas

Profile image for Cynghorydd Graham Thomas

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Creigiau a Sain Ffagan

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286 Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Graham.Thomas@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07805 850812

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Graham Thomas fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau