Cynghorydd Mia Rees

Profile image for Cynghorydd Mia Rees

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Aelodau
Room 286, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  mia.rees@cardiff.gov.uk

Ffôn Symudol:  07814808286

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mia Rees fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/10/2019 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau