Cynghorydd Mia Rees

Profile image for Cynghorydd Mia Rees

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Bob mis ac eithrio mis Awst:

Dydd Llun cyntaf y mis yn Fino Lounge, 49 Merthyr Road, rhwng 5.30 a 6.30pm

3ydd dydd Llun y mis yn San Mihangel, Merthyr Road, Tongwynlais rhwng 10am ac 11am

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Aelodau
Room 286, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  mia.rees@cardiff.gov.uk

Ffôn Symudol:  07814808286

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mia Rees fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/10/2019 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau