Cynghorydd Ramesh Patel

Profile image for Cynghorydd Ramesh Patel

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Treganna

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Dydd Sadwrn cyntaf ac ail a thrydydd dydd Sadwrn y mis
10 am-11am
Llyfrgell Treganna
Dim angen apwyntiad

Pedwerydd dydd Sadwrn bob mis
Cymorthfeydd stryd. Cadwch lygad allan am hysbysiad drwy’ch drws os hoffech siarad â ni yn eich cartref.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  rapatel@cardiff.gov.uk

Ffôn Symudol:  07850 874890

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ramesh Patel fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 07/06/2001 - 10/06/2004
  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau