Cynghorydd Nigel Howells

Profile image for Cynghorydd Nigel Howells

Plaid: Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Adamsdown

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd u Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  nhowells@cardiff.gov.uk

Ffôn Symudol:  07976 440227

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Nigel Howells fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 06/05/1999 - 10/06/2004
  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau