Cynghorydd Mike Phillips

Profile image for Cynghorydd Mike Phillips

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasaneathau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Michael.J.Phillips@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975471

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mike Phillips fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau