Eich Cynghorwyr by Ward

Etholir Cynghorwyr Lleol gan y gymuned i benderfynu sut y dylai'r cyngor wneud ei weithgareddau amrywiol. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y maent wedi’u hethol i'w gwasanaethu am gyfnod.

Maent yn cyfathrebu â’r cyhoedd yn rheolaidd trwy gyfarfodydd cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn cynnig cyfle i unrhyw drigolyn siarad â'i gynghorydd wyneb yn wyneb, a chynhelir y rhain yn rheolaidd.

Ni thelir Cynghorwyr am eu gwaith, ond maent yn derbyn lwfans. Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen datganiad o fuddiant. Cyhoeddir manylion am y ffurflen hon bob blwyddyn.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd defnyddiwch y dolenni isod:

Cynghorydd by Ward
Llun Cynghorydd Plaid Wleidyddol Ward
ffotograff o Cynghorydd Nigel Howells

Cynghorydd Nigel Howells

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd u Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07976 440227

Gwaith: nhowells@cardiff.gov.uk

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Adamsdown
ffotograff o Cynghorydd Owen Jones

Cynghorydd Owen Jones

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975387

Gwaith: Owen.Jones@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Adamsdown
ffotograff o Cynghorydd Saeed Ebrahim

Cynghorydd Saeed Ebrahim

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Gwaith: Saeed.N.Ebrahim@cardiff.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Butetown
ffotograff o Cynghorydd Peter Bradbury

Cynghorydd Peter Bradbury

Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden

Cabinet Office, Ystafell 512, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872501

Ffôn symudol y gwaith: 07973 179577

Gwaith: Peter.Bradbury@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Caerau
ffotograff o Cynghorydd Elaine Simmons

Cynghorydd Elaine Simmons

Gwaith: 02920 872020

Ffôn symudol y gwaith: 07757 082410

Gwaith: Elaine.Simmons@cardiff.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Caerau
ffotograff o Cynghorydd Ali Ahmed

Cynghorydd Ali Ahmed

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Ffôn symudol y gwaith: 07968 165138

Gwaith: Ali.Ahmed@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Cathays
ffotograff o Cynghorydd Norma Mackie

Cynghorydd Norma Mackie

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975605

Gwaith: Norma.Mackie@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Cathays
ffotograff o Cynghorydd Sarah Merry

Cynghorydd Sarah Merry

Dirprwy Arweinydd, Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Swyddfa’r Cabinet, Neuadd Y Sir, Atlantic Wharf, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872501

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975583

Gwaith: Sarah.Merry@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Cathays
ffotograff o Cynghorydd Chris Weaver

Cynghorydd Chris Weaver

Yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio ac Ymgynghoriad

Swyddfa’r Cabinet, Room 512, County Hall, Atlantic Wharf, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872631

Ffôn symudol y gwaith: 07811 247016

Gwaith: Christopher.Weaver@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Cathays
ffotograff o Cynghorydd Graham Thomas

Cynghorydd Graham Thomas

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286 Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07805 850812

Gwaith: Graham.Thomas@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Creigiau a Sain Ffagan
ffotograff o Cynghordydd Robert Hopkins

Cynghordydd Robert Hopkins

c/o Member Services, Room 283, Neuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 07976440550

Gwaith: Robert.Hopkins2@cardiff.gov.uk

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Cyncoed
ffotograff o Cynghorydd Kathryn Kelloway

Cynghorydd Kathryn Kelloway

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanda Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07791496045

Gwaith: Kathryn.Kelloway@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Cyncoed
ffotograff o Cynghorydd Bablin Molik

Cynghorydd Bablin Molik

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975394

Gwaith: Bablin.Molik@caerdydd.gov.uk

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Cyncoed
ffotograff o Cynghorydd Rhys Taylor

Cynghorydd Rhys Taylor

Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975407

Gwaith: Rhys.Taylor@caerdydd.gov.uk

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Gabalfa
ffotograff o Cynghorydd Ashley Wood

Cynghorydd Ashley Wood

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286 Neuadd y sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975439

Gwaith: Ashley.Wood@caerdydd.gov.uk

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Gabalfa
ffotograff o Cynghorydd Iona Gordon

Cynghorydd Iona Gordon

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Nueadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerydydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Ffôn symudol y gwaith: 07811 246939

Gwaith: Iona.Gordon@cardiff.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Glan-yr-Afon
ffotograff o Cynghorydd Kanaya Singh

Cynghorydd Kanaya Singh

Gwansanaethau i Aeldau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07976 440516

Gwaith: Kanaya.Singh@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Glan-yr-Afon
ffotograff o Cynghorydd Caro Wild

Cynghorydd Caro Wild

Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Swyddfa'r Cabinet, Ystafell 512 Neuaff y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872631

Ffôn symudol y gwaith: 07801 194591

Gwaith: caro.wild@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Glan-yr-Afon
ffotograff o Cynghorydd  Ashley Lister

Cynghorydd Ashley Lister

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanda Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Gwaith: Ash.Lister@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Grangetown
ffotograff o Cynghorydd Abdul Sattar

Cynghorydd Abdul Sattar

Gwansanaethau i Aelodau, Ystaffell 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07976 440554

Gwaith: Abdul.Sattar@cardiff.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Grangetown
ffotograff o Cynghorydd Lynda Thorne

Cynghorydd Lynda Thorne

Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

CabinetOffice, Ystafell 512 Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07811 246980

Gwaith: Lynda.Thorne@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Grangetown
ffotograff o Cynghorydd Sean Driscoll

Cynghorydd Sean Driscoll

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanda Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Gwaith: Sean.Driscoll@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Llandaf
ffotograff o Cynghorydd Philippa Hill-John

Cynghorydd Philippa Hill-John

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07971 622196

Gwaith: Philippa.Hill-John@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Llandaf
ffotograff o Cynghorydd Shaun Jenkins

Cynghorydd Shaun Jenkins

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, Cf10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Gwaith: Shaun.Jenkins@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Llanishen
ffotograff o Cynghorydd John Lancaster

Cynghorydd John Lancaster

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975500

Gwaith: John.Lancaster@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Llanishen
ffotograff o Cynghorydd Siân-Elin Melbourne

Cynghorydd Siân-Elin Melbourne

Gwasanaethau Aelodau, Room 286, County Hall, Atlantic Wharf, Caerdydd, CF104UW

Gwaith: 02920 872020

Hafan: 07976767928

Gwaith: Sian-Elin.Melbourne@cardiff.gov.uk

Ceidwadwyr Llanishen
ffotograff o Cynghorydd Thomas Parkhill

Cynghorydd Thomas Parkhill

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07976 440587

Gwaith: Tom.Parkhill@aerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Llanishen
ffotograff o Cynghorydd Lee Bridgeman

Cynghorydd Lee Bridgeman

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa y Sir, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Gwaith: Lee.E.Bridgeman@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Llanrhymni
ffotograff o Cynghorydd Keith Jones

Cynghorydd Keith Jones

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Gwaith: Keith.Jones@cardiff.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Llanrhymni
ffotograff o Cynghorydd Heather Joyce

Cynghorydd Heather Joyce

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd Y Sir, Glanfa Iwerydd, CAERDYDD, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Gwaith: HJoyce@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Llanrhymni
ffotograff o Cynghorydd David Walker

Cynghorydd David Walker

Arweinydd y Grŵp Ceidwadwyr

Gwansanaethau i Aelodau, Ystafell 286 Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920872020

Gwaith: dwalker@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Llys-Faen
ffotograff o Cynghorydd Asghar Ali

Cynghorydd Asghar Ali

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975429

Gwaith: Asghar.Ali@caerdydd.gov.uk

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Pen-y-Lan
ffotograff o Cynghorydd Rodney Berman OBE

Cynghorydd Rodney Berman OBE

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975612

Gwaith: Rodney.Berman@caerdydd.gov.uk

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Pen-y-Lan
ffotograff o Cynghorydd Joe Boyle

Cynghorydd Joe Boyle

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920872020

Ffôn symudol y gwaith: 07811 247028

Gwaith: joe.boyle@cardiff.gov.uk

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Pen-y-Lan
ffotograff o Cynghorydd Joseph Carter

Cynghorydd Joseph Carter

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07976 440380

Gwaith: JCarter@cardiff.gov.uk

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Pentwyn
ffotograff o Cynghorydd Frank Jacobsen

Cynghorydd Frank Jacobsen

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975520

Gwaith: Frank.Jacobsen@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Pentwyn
ffotograff o Cynghorydd Dan Naughton

Cynghorydd Dan Naughton

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975441

Gwaith: Daniel.Naughton@caerdydd.gov.uk

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Pentwyn
ffotograff o Cynghorydd Emma Sandrey

Cynghorydd Emma Sandrey

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975576

Gwaith: Emma.Sandrey@caerdydd.gov.uk

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Pentwyn
ffotograff o Cynghorydd Gavin Hill-John

Cynghorydd Gavin Hill-John

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07813990897

Gwaith: gavin.hill-john@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Pentyrch
ffotograff o Cynghorydd Daniel De'Ath

Cynghorydd Daniel De'Ath

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07581 421273

Gwaith: Daniel.DeAth@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Plasnewydd
ffotograff o Cynghorydd Sue Lent

Cynghorydd Sue Lent

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Ffôn symudol y gwaith: 07790 962764

Gwaith: Sue.Lent@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Plasnewydd
ffotograff o Cynghorydd Mary McGarry

Cynghorydd Mary McGarry

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Ffôn symudol y gwaith: 07714 275915

Gwaith: Mary.McGarry@cardiff.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Plasnewydd
ffotograff o Cynghorydd Peter Wong

Cynghorydd Peter Wong

Gwansamaeth i Aelodau, Ystafell 286 Neuadd y sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975639

Gwaith: Peter.Wong@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Plasnewydd
ffotograff o Cynghorydd Dianne Rees

Cynghorydd Dianne Rees

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Ceidwadwyr

Gwasanaethau i Aelodau, Yestaf 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920872020

Gwaith: DiRees@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Pontprennau a Phentref Llaneirwg
ffotograff o Cynghorydd Joel Williams

Cynghorydd Joel Williams

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286 Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Gwaith: Joel.Williams@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Pontprennau a Phentref Llaneirwg
ffotograff o Cynghorydd Rod McKerlich

Cynghorydd Rod McKerlich

Arglwydd Faer

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, Cf10 4UW

Gwaith: 029 20872020

Ffôn symudol y gwaith: 07792 227164

Gwaith: RMckerlich@cardiff.gov.uk

Ceidwadwyr Radur a Phentre-Poeth
ffotograff o Cynghorydd Jayne Cowan

Cynghorydd Jayne Cowan

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Ffôn symudol y gwaith: 07970 013332

Gwaith: jcowan@cardiff.gov.uk

Ceidwadwyr Rhiwbeina
ffotograff o Cynghorydd Oliver Owen

Cynghorydd Oliver Owen

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07976 440388

Gwaith: Oliver.Owen@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Rhiwbeina
ffotograff o Cynghorydd Adrian Robson

Cynghorydd Adrian Robson

Arweinydd y Grŵp Ceidwadwyr

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07973 145116

Gwaith: ARobson@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Rhiwbeina
ffotograff o Cynghorydd Jane Henshaw

Cynghorydd Jane Henshaw

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975527

Gwaith: Jane.Henshaw@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Sblot
ffotograff o Cynghorydd Ed Stubbs

Cynghorydd Ed Stubbs

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa y Sir, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 029 2087 2020

Gwaith: Ed.Stubbs@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Sblot
ffotograff o Cynghorydd Huw Thomas

Cynghorydd Huw Thomas

Arweinydd y Cyngor

Swyddfa arweinwyr, Ystafell 525, Neuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872500

Ffôn symudol y gwaith: 07581 163203

Gwaith: Leader@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Sblot
ffotograff o Cynghorydd Bob Derbyshire

Cynghorydd Bob Derbyshire

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07805 788852

Gwaith: Bob.Derbyshire@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Tredelerch
ffotograff o Cynghorydd Jacqueline Parry

Cynghorydd Jacqueline Parry

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920872020

Ffôn symudol y gwaith: 07815 001625

Gwaith: JackieParry@cardiff.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Tredelerch
ffotograff o Cynghorydd Stephen Cunnah

Cynghorydd Stephen Cunnah

Gwasanaethau Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975604

Gwaith: StephenCunnah@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Treganna
ffotograff o Cynghorydd Susan Elsmore

Cynghorydd Susan Elsmore

Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Swyddfa'r Cabinet, Ystafell 512 - 514, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 871741

Gwaith: susan.elsmore@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Treganna
ffotograff o Cynghorydd Ramesh Patel

Cynghorydd Ramesh Patel

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07850 874890

Gwaith: rapatel@cardiff.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Treganna
ffotograff o Cynghorydd Andrea Gibson

Cynghorydd Andrea Gibson

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Ffôn symudol y gwaith: 07970 168054

Gwaith: Andrea.Gibson@caerdydd.gov.uk

Independent / Annibynnol Trelái
ffotograff o Cynghorydd Susan Goddard

Cynghorydd Susan Goddard

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdyff, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Ffôn symudol y gwaith: 07811 246858

Gwaith: sgoddard@cardiff.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Trelái
ffotograff o Cynghorydd Russell Goodway

Cynghorydd Russell Goodway

Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Swyddfa'r Cabinet, Ystafell 512 - 514, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872631

Ffôn symudol y gwaith: 07962 251439

Gwaith: r.v.goodway@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Trelái
ffotograff o Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson

Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975608

Gwaith: Bernie.Bowen-Thomson@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Trowbridge
ffotograff o Cynghorydd Chris Lay

Cynghorydd Chris Lay

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975559

Gwaith: Christopher.Lay@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Trowbridge
ffotograff o Cynghorydd Michael Michael

Cynghorydd Michael Michael

Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd

Swyddfa’r Cabinet, Room 512, County Hall, Atlantic Wharf, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872479

Ffôn symudol y gwaith: 07891 562352

Gwaith: michael.michael@cardiff.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Trowbridge
ffotograff o Cynghorydd Lisa Ford

Cynghorydd Lisa Ford

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, CAERDYDD, CF10 4UW

Gwaith: 02920872020

Ffôn symudol y gwaith: 07891 518426

Gwaith: lisaford@cardiff.gov.uk

Propel: Wales Needs Champions / Propel: Mae Cymru Angen Pencampwyr Tyllgoed
ffotograff o Cynghorydd Neil McEvoy

Cynghorydd Neil McEvoy

Arweinydd Grŵp Propel

321 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd, CF5 1JD

Ffôn symudol y gwaith: 07974 439640

Gwaith: nmcevoy@cardiff.gov.uk

Propel: Wales Needs Champions / Propel: Mae Cymru Angen Pencampwyr Tyllgoed
ffotograff o Cynghorydd Keith Parry

Cynghorydd Keith Parry

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975419

Gwaith: Keith.Parry@caerdydd.gov.uk

Propel: Wales Needs Champions / Propel: Mae Cymru Angen Pencampwyr Tyllgoed
ffotograff o Cynghorydd Graham Hinchey

Cynghorydd Graham Hinchey

Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoed

Swyddfa’r Cabinet, Room 512, County Hall, Atlantic Wharf, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872420

Ffôn symudol y gwaith: 07583 721025

Gwaith: Graham.Hinchey@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Y Mynydd Bychan
ffotograff o Cynghorydd Lyn Hudson

Cynghorydd Lyn Hudson

Dirprwy Arglwydd Faer

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanda Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920872020

Ffôn symudol y gwaith: 07900 167933

Gwaith: lhudson@cardiff.gov.uk

Ceidwadwyr Y Mynydd Bychan
ffotograff o Councillor Julie Sangani

Councillor Julie Sangani

Gwasanaethau i Aeloday, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Ffôn symudol y gwaith: 07866820977

Gwaith: Julie.Sangani@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Y Mynydd Bychan
ffotograff o Cynghorydd Mike Jones-Pritchard

Cynghorydd Mike Jones-Pritchard

Gwasanaethau i Aelodau, Room 286, County Hall, Atlantic Warf, Cardiff, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07974 825252

Gwaith: Michael.JonesPritchard@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais
ffotograff o Cynghorydd Linda Morgan

Cynghorydd Linda Morgan

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd u Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975476

Gwaith: Linda.Morgan@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais
ffotograff o Cynghorydd Mike Phillips

Cynghorydd Mike Phillips

Gwasaneathau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa I werydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07779 975471

Gwaith: Michael.J.Phillips@caerdydd.gov.uk

Ceidwadwyr Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais
ffotograff o Cynghorydd Mia Rees

Cynghorydd Mia Rees

Gwasanaethau Aelodau, Room 286, County Hall, Atlantic Wharf, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Ffôn symudol y gwaith: 07814808286

Gwaith: mia.rees@cardiff.gov.uk

Ceidwadwyr Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais
ffotograff o Cynghorydd Dilwar Ali

Cynghorydd Dilwar Ali

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Ffôn symudol y gwaith: 07734 880397

Gwaith: Dilwar.Ali@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Ystum Taf
ffotograff o Cynghorydd Jennifer Burke-Davies

Cynghorydd Jennifer Burke-Davies

Gwasanaethau i Aelodau, Ystafell 286, Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gwaith: 02920 872020

Ffôn symudol y gwaith: 07891 663855

Gwaith: Jennifer.Burke-Davies@caerdydd.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Ystum Taf