Eich Cynghorwyr by Ward

Etholir Cynghorwyr Lleol gan y gymuned i benderfynu sut y dylai'r cyngor wneud ei weithgareddau amrywiol. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y maent wedi’u hethol i'w gwasanaethu am gyfnod.

Maent yn cyfathrebu â’r cyhoedd yn rheolaidd trwy gyfarfodydd cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn cynnig cyfle i unrhyw drigolyn siarad â'i gynghorydd wyneb yn wyneb, a chynhelir y rhain yn rheolaidd.

Ni thelir Cynghorwyr am eu gwaith, ond maent yn derbyn lwfans. Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen datganiad o fuddiant. Cyhoeddir manylion am y ffurflen hon bob blwyddyn.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd defnyddiwch y dolenni isod:

 Adamsdown

 Butetown

 Caerau

 Cathays

 Creigiau a Sain Ffagan

 Cyncoed

 Gabalfa

 Glan-yr-Afon

 Grangetown

 Llandaf

 Llanishen

 Llanrhymni

 Llys-Faen

 Pen-y-Lan

 Pentwyn

 Pentyrch

 Plasnewydd

 Pontprennau a Phentref Llaneirwg

 Radur a Phentre-Poeth

 Rhiwbeina

 Sblot

 Tredelerch

 Treganna

 Trelái

 Trowbridge

 Tyllgoed

 Y Mynydd Bychan

 Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

 Ystum Taf