Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 17eg Medi, 2021 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Susan Goddard Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Chris Kelsey Swyddog Disgwyliedig