Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 23ain Gorffennaf, 2021 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Abdul Sattar Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Susan Goddard Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Lancaster Aelod Pwyllgor Yn bresennol