Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 9fed Gorffennaf, 2021 10.00 am, Pwyllgor Penodiadau - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Tai a Chymunedau

Lleoliad:   Cyfarfod o bell Trwy MS Teams

Cyswllt:    Kate Rees
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Joe Carter Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Susan Elsmore Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Lyn Hudson Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Norma Mackie Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Lynda Thorne Cadeirydd Disgwyliedig