Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21ain Ebrill, 2021 1.30 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Kate Rees
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Keith Jones Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Ed Stubbs Dirprwy Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Ali Ahmed Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Asghar Ali Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Iona Gordon Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Lyn Hudson Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mike Jones-Pritchard Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Parry Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Abdul Sattar Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Peter Wong Aelod Pwyllgor Yn bresennol